ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Výhody členství v Asociaci

 

 • Přednostní právo účasti na vzdělávacích akcích Asociace
 • Výhodnější ceny seminářů a pořádaných akcí
 • Přístup k odborným článkům
 • Zveřejnění v seznamu členů včetně odkazů na vaše pracoviště
 • Certifikát člena asociace

 

 

Jak se stát členem Asociace

 

Členem Asociace se může stát, na základě písemné přihlášky, každý veterinární lékař, odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat.

 

Členství je rozděleno na dvě skupiny:

 

Řádný člen je osoba, která již v minulosti absolvovala komplexní odborné vzdělání v oblasti fyzioterapie zvířat a je schopna své vzdělání doložit platným mezinárodním certifikátem, nebo jiným dokladem o takovém vzdělání. Tímto vzděláním je myšleno:

 

 • dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičkou Asociace
 • certifikované zahraniční vzdělávání pod vyhlášenými institucemi (CCRP, CCRT, CCRA)
 • renovované zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
 • dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou
 • získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl.ECSV či Dipl.ECVN, které se rehabilitace týkají

 

O zařazení uchazeče do skupiny Řádných členů rozhodne Prezidium na základě předložených dokumentů ze strany uchazeče.

 

Člen čekatel je osoba, která má zájem být členem Asociace, chce využívat jejích výhod, a zároveň ideálně do 3 let od registrace doplní své vzdělání dle podmínek Asociace, aby se mohl stát Řádným členem.

 

V blízké budoucnosti představí Asociace koncept vzdělávání, které bude vyhovovat a přibližovat se odbornosti fyzioterapeutů zvířat v západní Evropě a v Americe.

 

Členský příspěvek na rok 2018

 • Výše členského příspěvku na rok 2018 je 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit na účet AFRZČR: 115-3876460267 / 0100.
 • Připomínáme, že dle Stanov AFRZČR členství v Asociaci vzniká dnem schválení a zaregistrování nového člena Prezidiem Asociace a po zaplacení členského příspěvku.

 

Stanovy Asociace jsou k dispozici ZDE.

 

Postup odeslání přihlášky

 

 • Klikněte na tlačítko "ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA".
 • Zobrazí se vám formulář - ten vyplňte a odešlete.
 • Úspěšné odeslání formuláře bude indikováno textem "přihláška byla úspěšně odeslána".