ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

P Ř I H L Á Š K A   N A

Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2 - datum zahájení: 19-21. 10. 2018

Výuka bude probíhat zde: Hotel Vrchovina, Podomí 142, 683 04 Drnovice, okes Vyškov

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru. Prosím, zkuste znovu tlačítko "ODESLAT".

Formulář byl přijat.

PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY ZA KURZ

Platbu prosím proveďte do 19. 9. 2018 na bankovní účet: 115-3876460267 / 0100

Variabilní symbol: nebo rodné číslo

 

Cena jednoho víkendu je 13 200,- Kč

Cena za celý kurz je 132 000,- Kč.