ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Seznam členů

 1. Mgr. Martin Bahleda
 2. Ing. Ivana Balašová
 3. Radana Blahutová
 4. Lucie Bobková ⦾
 5. Ingrid Čunderlíková ⦾
 6. MVDr. Olga Hejhalová ⦾
 7. MVDr. Ivo Hylák ⦾
 8. Pavlína Hrdá ⦾
 9. Bc. Hana Krausová ⦾
 10. MVDr. Roman Kvapil
 11. MVDr. Dagmar Picmausová
 12. Ing. Eva Přehnalová
 13. Veronika Rójová
 14. MVDr. Marcela Sedláčková
 15. Michala Stančíková DiS.
 16. Vendula Szlaurová, DIS
 17. Ing. Markéta Urbášková ⦾