ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Seznam členů

 1. Mgr. Martin Bahleda
 2. Ing. Ivana Balašová
 3. Jarka Brinkman ⦾
 4. Radana Blahutová
 5. Lucie Bobková ⦾
 6. Ingrid Čunderlíková ⦾
 7. MVDr. Lucie Faladová ⦾
 8. MVDr. Olga Hejhalová ⦾
 9. MVDr. Ivo Hylák ⦾
 10. Pavlína Hrdá ⦾
 11. Michaela Chudobová ⦾
 12. Bc. Hana Krausová ⦾
 13. MVDr. Roman Kvapil
 14. Nociarová Kristina ⦾
 15. Bc. Kateřina Lérlová ⦾
 16. MVDr. Dagmar Picmausová
 17. Bc. Svatava Protivová
 18. Ing. Eva Přehnalová
 19. Veronika Rójová
 20. MVDr. Marcela Sedláčková
 21. Michala Stančíková DiS.
 22. Vendula Szlaurová, DIS
 23. Kamila Šimonová ⦾
 24. Ing. Markéta Urbášková ⦾